MAS Labské skály

Vítejte na stránkách MAS Labské skály!

Louka nad Jílovém

Podzimní novinky v MAS Labské skály

Vydali jsme soubor starých obrázků
MAS Labské skály vydala soubor 14 starých obrázků – historických pohlednic ze svého území (9 obcí) a území Správního společenství Königstein (5 saských obcí). Obrázky jsou v obálce, na jejíž vnitřní straně najdete text o MAS a Správním společenství v češtině a v němčině. Rovněž na každém obrázku najdete na zadní straně text v češtině a v němčině o příslušné obci.
Soubory starých obrázků si můžete koupit např. v informačním centru v Jílovém v Teplické ulici, v Air-Restaurantu v Petrovicích, v restauraci Autokempu Pod Císařem v Ostrově, ve smíšeném zboží v Lučním Chvojně. Cena souboru je 40,- Kč. (Na těchto místech si můžete koupit i cykloturistickou mapu zobrazující česko-německé pohraničí mikroregionu Labské skály a Správního společenství Königstein, cena 30,- Kč a další zajímavé propagační materiály a suvenýry).

Vytvořili jsme strategický dokument
Strategický plán Leader (SPL) představuje jakousi „kuchařku“, návod, jak budeme postupovat, až se staneme regionální rozvojovou agenturou. SPL obsahuje vizi, kterou chceme dosáhnout v našem regionu, zvolené priority a cíle rozvoje, včetně administrativních postupů pro samotnou MAS. Přílohou SPL jsou tzv. fiche. Fiche jsou opatření, pomocí kterých (jejich realizací) budeme v našem regionu dosahovat stanovených cílů. Pro každou MAS je SPL důležitým strategickým dokumentem.
Letošní léto tedy bylo ve znamení zpracování SPL, stanovili jsme si celkem 7 fichí. V září jsme SPL úspěšně dokončili a 21. října 2008 odevzdali na SZIF v Praze žádost o financování SPL z Programu rozvoje venkova, včetně SPL a fichí.

Co se dělo v Jílovém na zámku
Česko-německý seminář
10. října 2008 se uskutečnil na zámku v Jílovém uspořádala naše MAS česko-německý seminář na téma „možnosti přeshraniční spolupráce v letech 2008 – 2013“. Sešli se na něm starostové, podnikatelé, zástupci neziskových organizací, aktivní občané a další zástupci z obou stran hranice, celkem na 50 účastníků.
Cílem tohoto semináře a kulatého stolu bylo jednak seznámit zájemce s možnostmi financování česko-německé spolupráce v letech 2009 – 2013, jednak informovat o typech přijatelných projektů (na příkladech) a pokud možno podnítit vznik konkrétních záměrů, které budou realizovány v roce 2009.
Partnerem MAS Labské skály bude MAS Saské Švýcarsko (LAG Sächsische Schweiz), která se zde prezentovala. Jedná se o volnou spolupráci obou partnerů, kdy saská MAS bude hledat a oslovovat vhodné saské partnery pro navržené projektové záměry z české strany a koordinovat dění na saské straně. MAS Labské skály bude koordinovat dění a hledat projektové partnery na české straně.
V rámci kulatého stolu bylo představeno několik konkrétních návrhů na spolupráci, např. uspořádání týdnů kulinářských specialit typických pro obě příhraniční oblasti (spolupráce podnikatelů v cestovním ruchu), uspořádání série česko-německých setkání zaměřených na zlepšení komunikace a poznávání našeho společného česko-německého regionu, nebo vytvoření zázemí pro milovníky vodních sportů (především vodáků) na Labi. Na setkání v Jílovém byly položeny dobré základy budoucí spolupráce. Předpokládáme, že se bude spolupráce nadále rozvíjet v rámci těchto i dalších projektů.

Uspořádáme informační setkání pro zastupitele obcí a zástupce sdružení a organizací z našeho regionu
Kdy a kde?
Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 na zámku v Jílovém od 17:00 hodin pořádáme setkání pro aktivní lidi z regionu s názvem „MAS Labské skály informuje“. Považujeme za potřebné informovat představitele obcí i veřejnost o dění v MAS a mikroregionu, o tom, co umíme, co nabízíme, o co se snažíme a kde bychom mohli spojit síly s ostatními. Na závěr otevřeme diskusi, kde se mohou zájemci vyjádřit k získaným informacím, reagovat na ně, a zároveň např. představit svoji organizaci, kterou zastupují.
Pokud Vás zaujala náplň tohoto setkání a máte zájem se zúčastnit, ozvěte se prosím na některý z uvedených kontaktů. Pokud nemáte v tento den čas, ozvěte se a domluvíme se na případném setkání jindy.

Jsme rádi, že jste si informace o dění v naší MAS přečetli. Přejeme Vám pohodový podzim a pokud budete mít zájem, ozvěte se nám.

Za MAS Labské skály

Eva Šípová

TOPlist

Poslední aktualizace: 1. března 2009

 

Partneři:

Podporujeme region České Švýcarsko

© 2009 - MAS Labské skály